ROPNÉ

Havárie

Máte obavu z ropných havárií? Pomůže vám sorbent se snadnou aplikací, který během několika sekund pohltí až pětinásobek vlastní hmotnosti.

KONTAMINACE

Znečištění povrchů

Trápí vás znečištění silničních povrchů či vod? Mějte po ruce 100% přírodního likvidátora pro univerzální použití na všechny povrchy s ověřenou přilnavostí až 97%.

PRŮSAKY

Oleje & maziva

Pracujete s oleji, mazivy či palivy? Mějte po ruce ekologický absorbér, jehož výhodou je v porovnání s běžnými pojivy i jeho snadná následná likvidace.

Multi-Absorbér SORB XT

100% biologický / netoxický / efektivní / rychlý

„SORB XT“ je 100% organické vysoce efektivní a hydrofóbní pojivo, jakožto komplexní řešení pro zachycení průsaků při kontaminaci silničních povrchů, zejména pak při kontaminaci povrchových ploch čerpacích stanic, letišť, půdy a všech průmyslových provozů, kde hrozí ekologické havárie.

Během několika sekund dochází k pohlcení až pětinásobku vlastní hmotnosti absorbéru. Aplikace je vzhledem k nízké hmotnosti pojiva velmi snadná a nezanedbatelnou výhodou v porovnání s běžnými pojivy je i jeho následná snadná likvidace.

Jaké látky absorbuje SORB XT?

kapka01
Oleje & maziva

100% absorpce ropy, surové ropy, topných olejů, hydraulických a motorových olejů, maziv na bázi ropy, rostlinných a živočišných olejů, tekutých parafinů a petroleje.

kapka03
Paliva & pohonné hmoty
100% vstřebává benzín, naftu, lodní palivo, letecký benzín.
kapka02
Chemikálie & emulze
100% pohlcuje látky na bázi alkoholu, organická rozpouštědla, fungicidy, polymery, terpentýn, čisticí benzín, kyseliny a zásady.
kapka04
Barvy & ostatní látky
100% absorbuje barvy, laky, lakové pryskyřice, polyesterové pryskyřice, brzdové kapaliny, rozmrazovací a chladicí kapaliny, hasicí pěny, krev.

Naši zákazníci

Komplexní sortiment vysoce efektivních sorbentů SORB XT nachází uplatnění jsou z různých oblastí záchranných složek, chemického a automobilového průmyslu, ochrany životního prostředí, recyklace půdy a likvidace odpadů, zemědělského a potravinářského průmyslu, strojírenství či armádních složek

Přednosti sorbentu SORB XT

 • Vhodná součást prevence úrazu a BOZP
 • Antistatické vlastnosti
 • Vznětlivý až od vysokých teplot
 • Vynikající vlastnosti na vlhkém podkladu
 • Snadné použití díky nízké hmotnosti
 • Po použití lze druhotně tepelně využít ve spalovně
 • Nenáročný z hlediska skladovacího prostoru
 • Min. trvanlivost 5 let
 • Smysluplný doplněk k ostatním produktům
 • Výroba v Německu s německou certifikací kvality
 • Celosvětová distribuce produktu SORB XT
 • Velkoobchodní a prodejní servis v Česku

Více o certifikaci ›

Přírodní
vláknina

100%
svg

 • Materiál 100% přírodní vláknina, biologická, organická

 • Sypký & neprašný, humusoidní & rostlinná struktura

 • Zcela ekologický, bez vedlejších negativních účinků

 • Použití: oleje, pohonné hmoty, barvy, chemikálie

 • Neabsorbuje téměř žádnou vodu

 • Ověřená přilnavost 97%

 • Maximálně pohlcuje uniklé látky

Kde najde sorbent uplatnění

Využijete ho pro zachycení průsaků a úkapů vznikajících při různých pracovních činnostech, údržbě či čistících pracech, kontaminaci nebo k rychlému vstřebání uniklých kapalin v případě jakékoliv havárie.

 • Hasiči / obce / veřejné služby

  Absorbent po nehodách pro čištění ulic nebo po úniku vody. Např. demoliční služby, protipožární společnosti, hasičské sbory, ochrana vod, civilní ochrana, obce, vojáci, bezpečnostní technologie a skladiště údržby.
 • Vodní hospodářství

  Pojivo pro každodenní použití po úniku vody. Např. filtrační technologie, čistírny odpadních vod, čerpací technologie, přístavy, ochrana životního prostředí, environmentální technologie
 • Recyklace a likvidace odpadů

  Pojivo pro aplikaci, pokud dojde k únikům v likvidačních a recyklačních společnostech, spalovnách odpadu a skládkách
 • Průmysl

  Pojivo pro každodenní použití po úniku v průmyslových odvětvích. Např. pohonná technika, výrobci automobilů, chemický průmysl, výzkum, vývoj a konstrukce vozidel, barvy, průmyslová údržba, strojírenství, ocelářské společnosti, čerpací stanice pohonných hmot a textilní průmysl
 • Energetika / automobilové služby

  Pojivo pro ropný a automobilový průmysl, ekologické společnosti. Např. prodejci automobilů, energetické společnosti, automobilové služby, obchodníci s ropou, ropné společnosti, výrobce maziv, skladovací nádrže, čerpací stanice, ekologické společnosti, environmentální technologie, motorsport.
 • Zemědělství

  Pojivo pro použití v zemědělské technologii, krajinářství, zemědělství, potravinářství, vzduchové technologii
 • Obchod

  Absorbent pro vlastní spotřebu a další maloobchodní prodej.

Podívejte se, jak funguje SORB XT

Ve videu najdete ukázky:

 • srovnání působení produktu SORB XT oproti běžným minerálním sorbentům při absorpci starého motorového oleje
 • nepropustnost oleje na silnici s 15% stoupáním
 • pohlcení starého oleje ve vodě, použití sorpčního polštáře
 • další účinné využití např. k likvidaci barvy
 • aplikace drenážních kroužků SORB XT pro zabránění průsaků do kanalizace
 • rozdílné chování absorpčních podušek při působení vody či oleje
 • jak úsporně rovnoměrně aplikovat sorbent pomocí aplikačního vozíku
 • 100% separace vody od oleje pomocí SORB XT

Kategorie produktů

Samotná produktová řada „SORB XT“ představuje:

 • absorbér (sypká hmota na bázi Spaghnum Peat Moss /rašelina/ v objemech od balení v sáčcích, kbelících, přes boxy až po velkorozměrná kubická balení do 5500 litrů)
 • speciální havarijní sady pro nouzové použití
 • vsakovací polštáře, hadice, bariéry, pásy, podušky, speciální drenážní podušky
 • příslušenství k jednotlivým produktům
 • vysoce účinný roztok k odstraňování veškerých mastných skvrn „StainSolution Pro“, který je silně odmašťující, ale zároveň není toxický a je vyráběn ekologickou cestou. Je vhodný i do uzavřených prostor, je bez zápachu, tudíž vhodný k použití v rodinných domech, uzavřených halách, potravinových provozech. Není škodlivý lidem ani zvířatům.

Katalog ke stažení

Zde si můžete stáhnout naši nabídku v pdf katalogu.